Новини

Проект на Закон за държавните помощи

Проект на Закон за държавните помощи

Проектът е изготвен с цел усъвършенстване и и прецизиране на процедурите и практиките в националното законодателство по държавните помощи във връзка с модернизираните от ЕК правила по държавните помощи в периода 2012 – 2014 г., развитието в практиката на ЕК и тълкуванията на Съда на ЕК в областта на държавните помощи. Законопроектът е приет на първо четене на 1 март 2016 г. от 43-то НС, като в настоящия документ са отразени и всички бележки, постъпили между първо и второ четене в НС.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини