Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

С изменения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

Прочети повече