Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) имат за цел да оптимизират законовата уредба в следните основни направления:

  • Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите;
  • Уеднаквяване на процесуалните правила по обжалване на кадровите решения на съответната колегия за назначаване на административните ръководители и техните заместници;
  • Прецизиране на разпоредби относно атестирането;
  • Оптимизиране на дейността на Националния институт на правосъдието;
  • Регламентиране на законово ниво на изискванията за назначаване, както и на условията за несъвместимост на съдебния служител.

Прочети повече

Posted in Новини