Uncategorized

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще се постигне:

  • пълното привеждане на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за централната банка;
  • пълно съответствие по отношение на изискванията за институционална, функционална и персонална независимост на БНБ;
  • пълно съответствие по отношение на изискванията за забрана за парично финансиране и привилегирован достъп;
  • пълно съответствие по отношение на задължението за опазване на професионалната тайна.

Прочети повече