Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на кметства в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети.

Прочети повече

Posted in Новини