Новини

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Настоящият законопроект е разработен от междуведомствена работна група, съпредседателствана от ДАНС и МВР, и има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие и постигането на ефективно прилагане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, международните стандарти, на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Подходът за прилагане на мерките по законопроекта, съобразно установения риск, е значително по-гъвкав в сравнение с този в действащия ЗМИП и би позволил изключения при наличието на определените в законопроекта условия, свързани с по-нисък риск, определен на базата на обективни критерии.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини