Новини

Проект на Инструкция за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения

Проект на Инструкция за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения

Проектът на Инструкция е изготвен на изрично правно основание чл. 152а, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за уреждане на условията и създаване на ред за установяване изпълнението на служебните задължения от държавни служители в МВР (тестове) в рамките на осъществявания административен контрол. Съгласно чл. 1, ал. 2 от проекта на Инструкция, всеки държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР (държавен служител) може да бъде обект на тест. Съгласно чл. 1, ал. 3 от проекта на Инструкция, тестовете представляват симулация на реално съществуващи ситуации, свързани с изпълнението на служебната дейност на държавни служители, обект на проверката, като целят да покажат, дали определен държавен служител изпълнява служебните си задължения, както и дали има необходимата професионална интеграция (лоялност към основните функции на МВР и структурата където изпълнява държавната си служба). По време на провеждането на тестовете ще се наблюдава начина на изпълнение на служебните задължения и поведението на държавния служител, обект на теста в конкретната ситуация.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини