Новини

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание чл. 17, т. 9 от ЗРР. Методическите указания ще допринасят за разработването на документите за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на районите от ниво 2.

Прочети повече

Posted in Новини