Новини

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Методическите указания имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на областните стратегии за развитие (ОСР). В документа са взети под внимание новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната и са представени общите условия и изисквания за разработване на ОСР.

Прочети повече

Posted in Новини