Новини

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Предложението за допълнение е свързано с предотвратяване на възможността за извършване на имотни измами с фалшиви пълномощни от лица с нотариална компетентност по чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (органите на местната администрация и тези по чл. 84 от същия закон – българските дипломатически и консулски представители). За лицата по чл. 83, ал.1 от ЗННД е налице възможност да въвеждат извлечения от пълномощни за разпореждане с недвижими имти в информационата система на Нотариалната камара. В последните години се констатираха много случаи с представяне на фалшиви пълномощни не само пред нотариус, а и пред органите на данъчната администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На практика остана възможността за извършване на имотни измами чрез използване на неистински документи – пълномощни, удостоверени от органите на местната администрация с нотариална компетентност. В тази връзка се предлага въвеждане на ограничено право на достъп на лицата по чл. 83, ал. 1 от ЗННД само по отношение на въвеждане на извлечение на документи по чл. 9а, т. 1 и т. 2 от Наредбата. То не нарушава сигурността на системата, тъй като се извършва по защитен канал с потребителско име и парола, и е ограничено като действие – само въвеждане на информация в базата данни.

Прочети повече

Posted in Новини