Новини

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата. Основната част от измененията и допълненията са с цел усъвършенстване и прецизиране на Наредба № 13/2001 г. и ефективност на действията на органите на Дирекцията за национален строителен контрол при принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване, както и с цел привеждането на същата, в съответствие с нормативната уредба по устройство на територията, като в тази връзка са предложените изменения и допълнения в действащите разпоредби на чл.1, чл.2, чл.3, чл.4, ал.1, чл.5, ал.1 и ал.2, чл.7, чл.10, чл.11, ал.1 и ал.3, чл.12, ал.1, чл.13, чл.15, §4 от допълнителните разпоредби и на приложение № 4 към чл.13 от Наредбата.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини