Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02– 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02– 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)

С проекта на наредба е въведена е алтернативна възможност за заявителя на административна услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри, за предоставяне на информация за изискуемите документи, а не на самите документите, необходими за изпълнение на услугата. Въз основа на информацията (идентифициращи данни) за издадените документи от други държавни или общински органи, АГКК ще извлича данните или обстоятелствата, удостоверени с тях от регистрите на държавната администрация. Предвидена е правна норма, съгласно която не може да се изисква от заявителя да предоставя документи, за които има създадени регистри на държавната администрация или с тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната администрация. В случаите, в които АГКК не може да намери необходимите данни или документи, от заявителя се изисква само да предостави информация, необходима за идентифициране на данните или документите в регистрите на държавната администрация.

Прочети повече

Posted in Новини