Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прецизират се текстове, като се съобразяват съществуващи изисквания и условия за подпомагане по мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и мерки 211 и 212 от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. с изискванията на европейското законодателство.

Отговорна дирекция/ВРБ дирекция „Развитие на селските райони“
Email: rdd@mzh.government.bg

Прочети повече

Posted in Новини