Новини

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

С проекта на наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Определеният с настоящата наредба държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“ регламентира:

  • изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация;
  • изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Съдебен служител“;
  • валидирането на професионални знания, умения и компетентности;
  • описанието на професията;
  • единиците резултати от ученето и конкретни резултати от учене към тях;
  • изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция;
  • изискванията към обучаващите в институцията за професионално образование и обучение.

Прочети повече

Posted in Новини