Новини

Проект на Наредба № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности.

Проект на Наредба № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности.

С наредбата се определят условията и редът за финансово подпомагане на младежки дейности на национално ниво.

виж повече

Posted in Новини