Новини

Проект на Наръчник за гражданско участие

Проект на Наръчник за гражданско участие

Във връзка с усилията на администрацията на Министерския съвет за повишаване информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на консултативния процес e подготвен „Наръчник за гражданско участие“. Предназначението на наръчника е да ориентира и подпомага гражданите и техните сдружения и организации в диалога им с публичните власти. Очакването е да допринесе за създаването на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, насоки, инструменти и механизми за участие.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини