Новини

Проект на Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура (2017-2023)

Проект на Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура (2017-2023)

Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура е едно от необходимите условия за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през програмния период 2014-2020.

В настоящата Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2017-2023 г. са включени основните 22 научни инфраструктурни  комплекси с доказан потенциал за развитието на науката в България. Тези инфраструктури са групирани в шест тематични области, както следва: Енергия (4), Околна среда (4), Здраве и храни (7), Природни и инженерни науки (3), Социални и културни иновации (2) и Електронна инфраструктура (2).

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини