Новини

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, свързани с актуализацията на състава на съвета съобразно настоящата структура на Министерския съвет и прецизиране и оптимизиране на неговите функции с оглед координацията на управленските политики на правителството.

Съветът за развитие при Министерския съвет има важната функция да координира единна позиция по стратегически въпроси, свързани с устойчивото развитие на страната  – въпроси в областта на икономическите и социалните отношения, здравеопазването, културата и спорта, образователната и пенсионната система, развитие на малкия и средния бизнес, земеделието и храните и други въпроси в тяхната взаимна обвързаност.

Разглеждането на основни документи – стратегии, програми, планове, концепции и законопроекти  в Съвета за развитие подпомага Министерския съвет при тяхното приемане.

В проекта на постановление са включени изменения и допълнения в следните насоки:

1. Относно ръководството и състава на съвета:

1.1. За председател на Съвета за развитие се определя министър-председателя на Република България.

1.2. Членове на съвета са заместник министър-председателите и всички министри, в съответствие с новата структурата на Министерския съвет на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 04.05.2017 г.

1.3. Секретар на съвета е началникът на политическия кабинет на министърпредседателя.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини