Новини

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване се предлага въвеждането на специални правила за определяне на приемното време за граждани, посещаващи консулските служби на  дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница. С нормативната промяна се цели оптимизиране на работата и създаване на възможност за по-добра организация на работа в консулските служби, подобряване на качеството на предоставяните административни и консулски услуги и спазването на сроковете.

Прочети повече