Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост.

Изменението на тарифата е в съответствие с Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

С цел ускоряване на процедурите по издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост, се предвижда намаляване на сроковете за извършване на услугите. Обикновена услуга ще се извършва за 7, вместо за 14 дни, срокът за предоставяне на бърза услуга ще бъде 3 дни, вместо 7, а експресната услуга се премахва.

Прочети повече