Новини

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за информационно осигуряване на образованието

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за информационно осигуряване на образованието

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието е разработен съгласно изискването на § 18, ал. 4 от ЗПУО като основният мотив за това е приетият и влязъл в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование, с който се създават нови институции в системата на предучилищното и училищното образование, в това число и специализирани обслужващи звена, които имат свои функции и предмет на дейност.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини