Uncategorized

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Целта на предлагания проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е да се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. Това ще се осъществи чрез удължаването на срока на използването на квалифицирания електронен подпис като средство за електронна идентификация до влизането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация. Така ще се осигури възможността и след 1 август 2018 г. гражданите да се идентифицират по електронен път при заявяването на електронни административни услуги.

Срокът за обществено обсъждане е 14-дневен предвид необходимостта промените да бъдат приети до 1 август 2018 г.

Прочети повече