Daily Archives: март 7, 2019

 

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

С предложения проект на наредба се цели, в случай на заплаха, да се осигурят необходимите мерки за сигурност при охраната на магистрати, като се отчитат добрите европейски практики. Върховният закон на всяка европейска държава възлага функциите по налагане и утвърждаване върховенството на закона на органите на съдебна власт. Поради изключителните правомощия, които магистратите имат във […]
Posted on
Posted in Новини