Daily Archives: ноември 6, 2019

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) се предвиждат промени по отношение определянето на наемната цена на помещения – държавна собственост, които се предоставят под наем без провеждане на търг (чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане […]
Posted in Новини