Monthly Archives: март 2019

 

Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Предложената актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се налага в резултат от развитието на нормативната и институционална рамка за е-управление в периода след 2014 година. Приети са изменения и допълнения в Закона за електронното управление и в подзаконовата уредба към него. Разработен и приет е Законът за електронната идентификация и […]
Posted in Новини

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

С предложения проект на наредба се цели, в случай на заплаха, да се осигурят необходимите мерки за сигурност при охраната на магистрати, като се отчитат добрите европейски практики. Върховният закон на всяка европейска държава възлага функциите по налагане и утвърждаване върховенството на закона на органите на съдебна власт. Поради изключителните правомощия, които магистратите имат във […]
Posted on
Posted in Новини