Monthly Archives: ноември 2019

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

С постановлението на  Министерския съвет се приема график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Графикът включва два етапа. Първият стартира от 1 януари 2020 г.  От тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за: възложителите на […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) се предвиждат промени по отношение определянето на наемната цена на помещения – държавна собственост, които се предоставят под наем без провеждане на търг (чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане […]
Posted in Новини