Daily Archives: декември 3, 2019

 

Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронното управление

Откриват се обществени консултации по част от предложенията от Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване, поради: – отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало; – неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране; – административна тежест за граждани, […]